รับนักเรียนปีการศึกษา 2566 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน


ประกาศรายชื่อได้รับคัดเลือก


^ บนสุด

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ


^ บนสุด

 

ประกาศรับนักเรียน

ปฏิทินรับนักเรียน


>>> pdf file


^ บนสุด

ยื่นสมัคร 
    
นักเรียนสมัครเข้าเรียนทุกประเภทได้ที่ https://www.deebuk.ac.th/regis66  เท่านั้น

  - โควตานักเรียนเดิม ม.4   เริ่มใช้งานวันที่ 6 -15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 เป็นต้นไป
  - ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และม.4  เริ่มใช้งานวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 เป็นต้นไป
  - ห้องเรียนทั่วไป เริ่มใช้งานวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 เป็นต้นไป


^ บนสุด

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

   ห้องเรียนพิเศษ (<<คลิก)
        - หนังสือรับรองผลการเรียนจากโรงเรียน หรือ ปพ.1 (ชั้น ป.4-5)  (pdf | docx) ---ใช้อัพโหลด
        - หนังสือรับรองผลการเรียนจากโรงเรียน หรือ ปพ.1 (ชั้น ม.2-3)  (pdf | docx) ---ใช้อัพโหลด

   ห้องเรียนทั่วไป (<<คลิก)


^ บนสุด