ตารางสอน 1/2566

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ใช้ตารางสอนดังนี้


รายชื่อและเลขประจำตัว นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

แนวทางการออกเลขประจำตัวใหม่ จะออกให้กับนักเรียนที่ไม่เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนมาก่อนเท่านั้น นักเรียนที่เคยเป็นนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จะใช้เลขประจำตัวเดิม
กรณีไม่ตรงตามแนวทางดังกล่าว ขอให้รีบแจ้งทางงานวิชาการ โดยด่วน
 


นักเรียนใหม่ชั้นม.1 และ ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน

นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี่ 1 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เรียนปรับพื้นฐานระหว่างวันที่ 1 - 11 พฤษภาคม 2566

การแต่งกาย  แต่งกายชุดนักเรียน ใช้ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมได้

8.10 น. ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
8.30 น. เริ่มเรียน
ให้นักเรียนนำอุปกรณ์การเรียนและ บัตรประจำตัวประชาชน มาด้วย
-------------------------------------------------------
ตารางปรับพื้นฐาน ม.1 | ม.4  แยกตามรายวิชา
ตารางปรับพื้นฐาน ม.1 | ม.4  แยกตามห้องเรียน
-------------------------------------------------------


การดำเนินการสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2565

การดำเนินการแก้ตัวภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565  มีแนวปฏิบัติดังนี้ (คลิกดูประกาศ)


แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 25, 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1-2 มีนาคม 2566  โดยเลื่อนจากกำหนดเดิมเนื่องจาก ในวันที่ 1-4 มีนาคม 2566 โรงเรียนเป็นสนามสอบจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 

ตารางสอบปลายภาค 2/2565


หน้า