ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกห้องเรียนทั่วไป 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
ม.1 จำนวน 280 คน สำรอง 11 คน
ม.4 จำนวน 280 คน สำรอง 45
ดูประกาศ

 


ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2567 - 9 พฤษภาคม 2567

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 | ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4


รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP รอบที่ 3

เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP ยังไม่ครบตามแผนการรับ จึงเปิดรับสมัครเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 19  - 21 มีนาคม 2567 ทาง https://www.deebuk.ac.th/regis67 และสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ วันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารเรียน 1
>> ประกาศรับสมัคร 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ความสามารถพิเศษ กำหนดสอบวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. โดยเตรียมเอกสาร หลักฐาน ตามรายการนี้


รับนักเรียนห้องเรียนพิเศษเพิ่ม

สืบเนื่องจากการรับรายงานตัว/มอบตัวห้องเรียนพิเศษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ MEP มารายงานตัวเพียง 16 คน ยังไม่ครบจำนวนตามประกาศรับ 30 คน   จึงประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) เพิ่มเติม 14 คน ดูประกาศใน งานรับนักเรียน https://www.ac-db.net/home/node/119 โดยรับสมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ https://www.deebuk.ac.th/regis67 รับเฉพาะนักเรียนที่เคยเข้าสอบห้องเรียนพิเศษแล


หน้า