เตรียมความพร้อม O-NET ม.6

5 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 และ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 ม.6 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ณ ห้องประชุมใหม่ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เริ่มเวลา 09.00 -16.00 น.  ทางโรงเรียนได้จัดเตรียม อาหารเที่ยงและอาหารว่างให้กับนักเรียนแล้ว โดยมีตารางดังนี้

ค่ายปฏิบัติการพอลิเมอร์และปิโตรเคมีภัณฑ์กับมหาวิทยาลัย

27 - 28 มกราคม 2563 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้จัดค่ายปฏิบัติการพอลิเมอร์และปิโตรเคมีภัณฑ์กับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษ SMTE, SMP, และนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 143 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตไสใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช และ โรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งในค่ายปฏิบัติครั้งนี้ นักเรียนได้ศึกษาความรู้

นักเรียนผ่านเข้ารอบ 10 คน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชญานี ชูวงศ์ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.6/1 ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชาติ 2020 Nationak Public Speaking Compettion (Semi-Final)  ณ. โรงแรมโรยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ ไอดิน บูติค  จ.พังงา  มีนักเรียน ม.1 ห้องเรียนพิเศษ MEP และ SMP ม.4 ห้องเรียนพิเศษ SMTE และ SMP จำนวนทั้งสิ้น 156 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นอกบทเรียน สิ่งที่นักเรียนได้รับคือ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และได้ทักษะใ

ผลแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563

จากการที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 นั้น ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้

เหรียญทอง 1 เหรียญ จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศ
      เด็กชายกษิดิ์เดช   เจริญศิริพันธ์   นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

เหรียญเงิน จำนวน 5 รางวัล

กิจกรรมเตรียมความพร้อม O - NET ม.3

20 - 23 มกราคม 2563 ม.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ณ ห้องประชุมใหม่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เริ่มเวลา 08.00 -16.00 น. ของทุกวัน

กิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์

  เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม 2563  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  จำนวน 210 คน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กรมทหารราบที่ ๒๕ ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมครั้งนี้ ฝึกให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์ อดทน มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี และสำนึกรักในความเป็นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69


นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้เข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 นั้น นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้เป็นตัวแทนของ สพม.14 พังงา เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 52 รายการ สรุปผลการแข่งขันดังนี้

เหรียญรางวัล

กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas day

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม Merry Christmas ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ฝึกการใช้ภาษา ผ่านกิจกรรมการแสดงของนักเรีียน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง การตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ การประกวด Mr. & Miss Christmas 2019  ประกวดออกแบบต้นคริสต์มาส ออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม   โดยมีนายพรศักดิ์  จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

เตรียมความพร้อมในการสอบ ONET รายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

19 ธันวาคม 2562 กลุ่มวิชาการฯ จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมในการสอบ ONET รายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา" โดย อ.ปิง  ดาว้องก์ จากสถาบันกวดวิชาดาว้องก์ ณ โรงแรมภูงา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 293 คน

หน้า

สมัครสมาชิก กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน RSS