ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2567 จำนวน 224 คน
https://deebuk.ac.th
#รวบรวมข่าวรับนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและเปลี่ยนแปลงเวลาสอบห้องเรียนพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนพิเศษ(แก้ไข เวลา 16.00 น.)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ติดตามเว็บไซต์ทางการที่ https://www.deebuk.ac.th
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ดำเนินการจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 มีการเปลี่ยนแปลงตารางสอบ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ดำเนินการจัดสอบในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ใช้ตารางสอบเดิม

ปรับปรุงผลการแก้ไขผลการเรียน ล่าสุด

อัพเดท ! ฐานข้อมูลผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 หลังการแก้ตัวรอบพิเศษ  วันที่ 27 ธันวาคม 2566  <<คลิกดูผลการเรียน>>

อัพเดท ผลการเรียน 1/2566 ครั้งที่ 1

ปรับปรุงคะแนนและผลการเรียนที่ไม่ถูกต้อง ของภาคเรียนที่ 1 /2566 ซึ่งอาจจะทำให้ ลำดับผลการเรียนของนักเรียนรายคนอาจเลื่อนขึ้น-ลง จะปรับอีกครั้งหลังการแก้ตัวครั้งที่ 1 สิ้นสุด 1 อาทิตย์ ้https://gpa.ac-db.net

ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

ขณะนี้นักเรียนและหรือผู้ปกครองสามารถเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้แล้วที่ https://gpa.ac-db.net  หรือคลิก หัวข้อผลการเรียนรายภาคเมนูด้านบน  อนึ่งหากพบว่า ผลการเรียนมีข้อผิดพลาด ติดต่อสอบถามครูผู้สอนประจำวิชาได้โดยตรง หลังวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

 

หน้า