bookmark

ตรวจสอบโปรแกรมที่มีอยู่ในเครื่อง

ตรวจสอบว่ามีโปรแกรมอยู่ในเครื่องหรือยัง

  1.  กดปุ่ม windows + r    

  2. โปรแกรมจะแสดงกล่อง Run  ให้พิมพ์ appwiz.cpl แล้วกด OK

Tags:

แก้ปัญหาติดตั้งแล้วไม่แสดงภาษาไทย

  1. กดปุ่ม windows + r    
    windows+R

  2. โปรแกรมจะแสดงกล่อง Run  ให้พิมพ์ intl.cpl แล้วกด OK

Tags:

สมัครสมาชิก RSS - bookmark