news วิชาการ

เตรียมความพร้อมในการสอบ ONET รายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

19 ธันวาคม 2562 กลุ่มวิชาการฯ จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมในการสอบ ONET รายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา" โดย อ.ปิง  ดาว้องก์ จากสถาบันกวดวิชาดาว้องก์ ณ โรงแรมภูงา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 293 คน

สมัครสมาชิก RSS - news วิชาการ