ทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ เข้าม.1

22 มีนาคม 2565 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ทดสอบทักษะความสามารถพิเศษของนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือก เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ความสามารถพิเศษ แบ่งเป็น


ดีบุกฯเป็นสนามสอบ วิชาสามัญ

19 - 20 มีนาคม 2565 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นสนามสอบวิชาสามัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อนำคะแนนไปใช้ในระบบ TCAS


ดีบุกเป็นสนามสอบ O - NET ม.6

26 - 27 กุมภาพันธ์ 2565   โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวนผู้สมัครใจเข้าสอบ  22 ห้องสอบ 


หน้า