5-29 เมษายน รับนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ม.4 เพิ่มเติม

ประกาศผลการรับสมัคร  ประเภทห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม) <<คลิก

ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประเภทห้องเรียนทั่วไป (เพิ่มเติม) เฉพาะแผนการเรียนที่นักเรียนยังไม่ครบตามแผน คือ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 5 คน แผนการเรียนภาษาอังกษ-คณิตศาสตร์จำนวน 11 คน และแผนการเรียนศิลป์ทั่่วไป (คหกรรม) จำนวน 14 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่ 5 - 29 เมษายน 2565 สมัครได้ที่ https://deebuk.ac.th/regis65/xnormal/


ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนประชุม

ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนที่ยังแก้ตัวในรอบที่ 1 ไม่ครบถ้วน   ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการดำเนินการแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   ณ บริเวณ ชั้นล่าง อาคารเรียน 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  กำหนดวันเวลาดังนี้


รับรายงานตัว ม.4 ทั่วไป ปีการศึกษา 2565

3 เมษายน 2565 รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก 264 คน มารายงานตัว/มอบตัว 256 คน ไม่มารายงานตัว 1 คน สละสิทธิ์ 7 คน


รับรายงานตัว มอบตัว ม.1 ห้องเรียนทั่วไป 65

2 เมษายน 2565 รับรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก 280 คน มารายงานตัว 271 คน แบ่งเป็นภาคเช้า และบ่ายเพื่อลดความเสี่ยง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 

เรียกสำรองครั้งที่ 1 จำนวน 9 คน
 


สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสนักเรียน ชั้น ม.1 ที่ยังไม่มีที่เรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เปิดโอกาสจัดหาที่เรียน ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2565  โดยให้นักเรียนยื่นคำร้อง ได้ตั้งแต่วันที่ี 2 - 5 เมษายน 2565 และจะประกาศจัดสรรโอกาสในวันที่ 8 เมษายน 2565

แบบฟอร์ม


หน้า