แก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

เปิดดำเนินการแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 - 23 ธันวาคม 2565  ซึ่งการดำเนินการแก้ตัวรายภาคจัดให้มีภาคเรียนละ 2 ครั้ง หลังจากเลยกำหนดเวลาหากนักเรียนยังแก้ตัวไม่ผ่าน จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา 

>> หนังสือราชการ


ตารางเวลาเรียนช่วงฝึกซ้อมกีฬาสี

เนื่องด้วยมีการจัดเตรียม ฝึกซ้อมกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2565 จึงปรับเปลี่ยนเวลาเรียนตั้งแต่วันที่ 7-25 พฤศจิกายน 2565 (เว้นวันที่ 9พ.ย.)ดังนี้

แก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี 65

ประกาศแก้ตัวครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 7 - 18 พฤศจิกายน 2565  เฉพาะรายวิชา ที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น สำหรับรายวิชาที่ตกค้างก่อนหน้าจะประกาศอีกครั้ง


ทุนเรียนฟรี ม.สงขลานครินทร์

.. มาแล้ววว... ทุนเรียนฟรี ม.สงขลานครินทร์

รับสมัคร 1-13 ธ.ค.65
ชำระค่าสมัคร 1-14 ธ.ค.65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 ม.ค.66
สอบสัมภาษณ์ 29 ม.ค.66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ 30 ม.ค. 66

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://entrance.psu.ac.th/2566/pdf/037_Promote_Teacher_Sci_r1-2%20.pdf


รายชื่อ นศท. ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

  1. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  2. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  3. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อกรณีไม่ถูกต้อง ให้แจ้งฝ่ายวิชาการโดยด่วน


หน้า