ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566

ขณะนี้นักเรียนและหรือผู้ปกครองสามารถเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้แล้วที่ https://gpa.ac-db.net  หรือคลิก หัวข้อผลการเรียนรายภาคเมนูด้านบน  อนึ่งหากพบว่า ผลการเรียนมีข้อผิดพลาด ติดต่อสอบถามครูผู้สอนประจำวิชาได้โดยตรง หลังวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 

 

ผลการเรียนย้อนหลัง
เป็นผลการเรียน ณ วันที่ประกาศผล ไม่มีการอัพเดทข้อมูล กรณีที่นักเรียนแก้ตัวแล้ว ต้องการเอกสารที่เป็นปัจจุบัน ให้ยื่นคำร้องที่ห้องวิชาการเท่านั้น