แจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

กำหนดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 25, 27-28 กุมภาพันธ์ 2566 และวันที่ 1-2 มีนาคม 2566  โดยเลื่อนจากกำหนดเดิมเนื่องจาก ในวันที่ 1-4 มีนาคม 2566 โรงเรียนเป็นสนามสอบจัดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 

ตารางสอบปลายภาค 2/2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6