ติดต่อ

กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑๔ พังงา

โทร. ๐๗๖-๔๑๒๐๖๕ ต่อ ๑๐๑
อีเมล์ gpa@deebuk.ac.th, admin@ac-db.net
เวปไซต์ : https://www.ac-db.net