นักเรียนผ่านเข้ารอบ 10 คน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวชญานี ชูวงศ์ นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้น ม.6/1 ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับชาติ 2020 Nationak Public Speaking Compettion (Semi-Final)  ณ. โรงแรมโรยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

  จากนักเรียนที่เข้าแข่งขัน 50 คน ซึ่งล้วนมาจากหลักสูตรอินเตอร์ หรือมหาวิทยาลัย นางสาวชญานี ชูวงศ์ เป็นนักเรียนเพียงคนเดียวจากห้องเรียนพิเศษ SMTE  ซึ่งฝึกซ้อมโดยครูดาริน  ทรายทอง ทั้งนี้ต้องเข้าแข่งขันรอบ  Final อีกครั้งในเดือนมีนาคม 63 นี้ 

ภาพประกอบ :

 

วันเวลาข่าวกิจกรรม: 
26 มกราคม 2563