กิจกรรมเตรียมความพร้อม O - NET ม.3

20 - 23 มกราคม 2563 ม.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ณ ห้องประชุมใหม่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เริ่มเวลา 08.00 -16.00 น. ของทุกวัน

วัน จันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563  วิชาภาษาอังกฤษ อ.เอกวิทย์  ลีลาสุขสันต์
วัน อังคาร ที่ 21 มกราคม 2563  วิชาภาษาไทย อ.อภิชาติ  ผาแดง
วัน พุธ ที่ 22 มกราคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์ อ.นรพนธ์  บุญเคลือบ
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 วิชาวิทยาศาสตร์ อ.จุฑามาศ  พ่วงจินดา

 

 

category: