20 - 23 มกราคม กิจกรรมเตรียมความพร้อม O - NET ม.3

20 - 23 มกราคม 2563 ม.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-NET ณ ห้องประชุมใหม่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เริ่มเวลา 08.00 -16.00 น.  ทางโรงเรียนได้จัดเตรียม อาหารเที่ยงและอาหารว่างให้กับนักเรียนแล้ว สำหรับการแต่งกาย วันแรกให้แต่งกายชุดนักเรียน วันถัดไปจะนัดหมายอีกครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563  วิชาภาษาอังกฤษ
วัน อังคาร ที่ 21 มกราคม 2563  วิชาภาษาไทย
วัน พุธ ที่ 22 มกราคม 2563 วิชาคณิตศาสตร์
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 วิชาวิทยาศาสตร์

คลิกดูข่าว