กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas day

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรม Merry Christmas ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ฝึกการใช้ภาษา ผ่านกิจกรรมการแสดงของนักเรีียน ภายในงานมีกิจกรรมการแสดง การตอบคำถามชิงรางวัลต่างๆ การประกวด Mr. & Miss Christmas 2019  ประกวดออกแบบต้นคริสต์มาส ออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม   โดยมีนายพรศักดิ์  จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

ภาพประกอบ: 
วันเวลาข่าวกิจกรรม: 
20 ธันวาคม 2562