เตรียมความพร้อมในการสอบ ONET รายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา

19 ธันวาคม 2562 กลุ่มวิชาการฯ จัดกิจกรรม "เตรียมความพร้อมในการสอบ ONET รายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา" โดย อ.ปิง  ดาว้องก์ จากสถาบันกวดวิชาดาว้องก์ ณ โรงแรมภูงา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 293 คน
       ในการนี้ อ.ปิง ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 และมอบหนังสือที่ระลึกจากสถาบันกวดวิชาดาว้องก์ ให้กับทางโรงเรียน

ภาพประกอบ: