อัพเดท ผลการเรียน 1/2566 ครั้งที่ 1

ปรับปรุงคะแนนและผลการเรียนที่ไม่ถูกต้อง ของภาคเรียนที่ 1 /2566 ซึ่งอาจจะทำให้ ลำดับผลการเรียนของนักเรียนรายคนอาจเลื่อนขึ้น-ลง จะปรับอีกครั้งหลังการแก้ตัวครั้งที่ 1 สิ้นสุด 1 อาทิตย์ ้https://gpa.ac-db.net